Onorarii

You are here: Home » Onorarii

Onorariile se stabilesc în funcție de următoarele aspecte:

  • durata, dificultatea, natura cazului;
  • timpul și volumul de muncă necesare pentru executarea mandatului sau activității solicitate de client;
  • situația financiară a clientului;
  • rezultatele obținute în favoarea clientului;

Onorariul se percepe în baza contractului de asistență juridică încheiat de Cabinet cu clientul și se plătește pe loc, în numerar, sau prin transfer bancar, anticipat prestării serviciului avocațial, sau în timpul derulării contractului de asistență.

Onorariul va fi convenit în LEI.

În cazul plății în numerar a onorariului, se eliberează chitanță pentru toate sumele achitate.

În cazul plății prin transfer bancar, Ordinul de Plată emis de client reprezintă dovada achitării onorariului.

Toate informațiile privind detaliile plății (nr. de cont) și specificațiile care trebuie înscrise pe Ordinul de Plată vor fi comunicate clientului în timp util.

Neplata onorariului la datele stabilite în contract dă dreptul avocatului să rezilieze contractul de drept, fără o notificare prealabilă.

Contractul de Asistență Juridică reprezintă titlu executoriu.

Consultațiile juridice nu se acordă telefonic, ci numai la sediul Cabinetului nostru, pe bază de programare în prealabil.

Pentru consultația inițială la Cabinet se percepe un onorariu FIX ORAR în valoare de 100 RON.

În situația angajării avocatului în proces, onorariul de consultanță este inclus în onorariul de reprezentare/asistare în litigiu.

Onorariile percepute sunt:

  • Fixe
  • Orare
  • Abonamente
  • De succes

Cheltuielile aferente activității prestate de avocat vor fi stabilite de părți (taxe, onorarii experți/executori/notari/traducători, cheltuieli de transport, cazare etc), și sunt considerate cheltuieli suplimentare și vor fi achitate de Client separat de plata onorariului stabilit.

Contact
Show Comments