Servicii

You are here: Home » Servicii

Drept civil

 1. Consultanță persoane fizice și juridice;
 2. Formulare și redactare acte juridice și acțiuni pentru instanțe:
 • acțiuni civile în daune;
 • acțiuni de partaj;
 • plângeri contravenționale;
 • contestații;
 • acțiuni în servitute, granituire, complângere, revendicare imobiliară, mobiliară, oblică, pauliană, evacuare, succesiuni, revocare donații, regres, ieșiri din indiviziune, împărțeli, moșteniri etc.
 • reprezentare și asistență juridică în fața instanțelor de judecată precum și în fața altor instituții.

Drept penal

 1. Formulare cereri, plângeri, reprezentare, asistență juridică în fața organelor de cercetare și de urmărire penală, precum și în fața instanțelor de judecată;
 2. Reabilitare judecătorească;
 3. Infracțiuni contra persoanei;
 4. Infracțiuni contra patrimoniului;
 5. Infracțiuni care aduc atingere unor relații privind conviețuirea socială;
 6. Infracțiuni economice;
 7. Infracțiuni cu privire la conducerea pe drumurile publice;

 Dreptul familiei

 1. Consultanță;
 2. Formulare și redactare acte juridice și acțiuni pentru instanțe;
 3. Acțiuni de divorț, partaj al bunurilor comune dobândite în timpul sau după desfacerea căsătoriei;
 4. Acțiuni în interesul minorilor: încredințare minor, stabilire domiciliu, exercitarea autorității părintești;
 5. Acțiuni referitoare la raporturi juridice referitoare la dreptul familiei.

Dreptul muncii

 1. Consultanță persoane fizice și juridice privind legalitatea actelor juridice întocmite în cadrul departamentelor Resurse Umane ale persoanelor juridice: contracte individuale de muncă, contracte colective de muncă, regulamente interne, decizii, fișă de post, elaborare opinii legale etc.
 2. Formulare și redactare acte juridice și acțiuni pentru instanțe: concedieri abuzive, salarii neplătite, răspundere patrimonială, reparare prejudicii, restituire sume încasate necuvenit, încălcări clauze, confidențialitate, fidelitate, asistență în fața comisiilor disciplinare, contestare decizii, reintegrare;
 3. Reprezentare în fața I.T.M. și în fața altor autorități.

Drept comercial, fiscal, financiar

 1. Consultanță, redactare, încheiere contracte comerciale;
 2. Acțiuni în pretenții, ordonanță de plată, cereri cu valoare redusă;
 3. Contestații la executare;
 4. Contestații acte administrative;
 5. Plângeri contravenționale;
 6. Înființări,modificări, lichidări persoane juridice:
 • înființări persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, societăți comerciale cu răspunderi limitate, societăți comerciale pe acțiuni, asociații și fundații;
 • schimbare de denumire, schimbare de sedii sociale, înființare sucursale / filiale / puncte de lucru persoane juridice;
 • cesiuni pe părți sociale și / sau acțiuni;
 • redactări: acte constitutive, contracte de cesiune, contracte de închiriere, hotărâri A.G.A.;
 • dizolvări și lichidări societăți comerciale.
Show Comments